„PROFESORI PREGĂTIȚI PENTRU O ȘCOALĂ DIGITALĂ”

Proiect Erasmus+ KA 1 de mobilitate în domeniul educației școlare, contract nr. 2020-1-RO01-KA101-079039 

Biblioteca digitală a Școlii Gimnaziale „ Mihai Eminescu”, Alexandria, a fost creată în cadrul proiectului Erasmus+ KA 1 și cuprinde  resurse educaționale deschise create de profesori pentru recuperarea pierderilor în învățare ale elevilor datorate pandemiei Covid19.

Scopul proiectului îl reprezintă susținerea procesului de modernizare a educației oferite de școală prin elaborarea și pilotarea unei politici de învățare digitală, folosind o abordare inovativă și  extinzând utilizarea TIC în procesul educativ. Îmbunătățirea competentelor digitale și pedagogice a 16 profesori din toate ariile curriculare, care vor asigura transferabilitatea către tot corpul profesoral al școlii, aceștia fiind capabili să introducă instrumente digitale în activitatea instructiv-educativă pentru a facilita creșterea atractivității actului didactic și implicit a rezultatelor elevilor având în vedere perioada școlii online datorată pandemiei Covid19.

Colecție de instrumente digitale realizată în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Profesori pregătiți pentru o școală digitală” pentru sprijinirea profesorilor în perioada școlii online.